Hem » Företagslån och säkerhet – Säkerhet och personlig borgen

Vad är säkerhet och personlig borgen?

Vid de flesta företagslån och speciellt vid större summor krävs att man har något som kallas säkerhet. Det är för att långivaren ska ha mer trygghet om låntagaren inte kan betala av lånet. För företagslån är ett vanligt alternativ också att firmatecknaren går i i så kallad personlig borgen för lånet. Ibland begärs 2 eller fler som går i borgen. Läs mer om vad ett företagslån kostar här.

Vad innebär personlig borgen vid ett företagslån?

Det vanligaste typen av säkerhet är så kallad personlig borgen. Det betyder att en eller fler personer tar på sig ansvaret för skulden. Det betyder att om företaget inte klarar av att betala tillbaks kommer borgenären eller borgenärerna att bli skyldiga. Detta är ett vanligt alternativ där det oftast är grundare eller ägare till företaget som tar på sig risken att bli borgenär. Borgenären är sedan ansvarig för att skulden blir betald. Detta är ofta det långivare begär när du läser "företagslån utan säkerhet".

Vad är säkerhet för ett företagslån?

Säkerhet för ett lån kan bestå av flera olika saker. Det viktiga är att långivaren accepterar säkerheten om du inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Det finns ett par olika typer av säkerhet som är vanliga att accepteras så som fastigheter, lager eller till och med tillgångar som immateriella rättigheter. Att få ett företagslån utan varken borgen eller annan säkerhet är näst intill omöjligt. Här kan du läsa mer om borgen.

Pant i aktier som säkerhet

En möjlighet är att pantsätta aktier från ditt företag för att få ett lån. Det är dock förenat med stor risk då du kan förlora ditt företag om du bryter mot låneavtalet. En fördel med att finansiera ett företag genom att panta aktier är att om företagaren skulle bryta mot avtalet och långivaren säljer aktierna spädes inte ägandet ut i företaget.

Pant i immateriella rättigheter

I vissa fall är det möjligt att även pantsätta immateriella rättigheter så som patent eller varumärken. För små och medelstora företag är detta ovanligt och kräver även att man också anmäler det hos den myndighet an har sin immateriella rättighet registrerad.


Räkna ut din lånekostnad här
företagslån ränta
Lånekalkyl

Ansök på mindre än 2 minuter

Helt utan kostnad
Jämför 20+ långivare